Regulamin

§ 1. Informacje o sklepie internetowym

1. Sklep działa pod adresem sklep.przeobraznia.com

2. Sklep jest prowadzony przez Przeobraźnia Piotr Zacheja z siedzibą w Warszawie 03-562, ul. Gajkowicza 9/9, właściciela marki Przeobraźnia.

3. Sklep prowadzi sprzedaż książek, ebooków, a także innych towarów, które znajdują się w ofercie Przeobraźni.

4. Kontakt: ul. Gajkowicza 9/9, 03-562 Warszawa, sklep@przeobraznia.com, telefon: +48 537 884 448.

5. Nr konta: Santander Bank Polska S.A 51 1090 2590 0000 0001 4469 9023.

§ 2. Zasady zakupów i płatności

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów oferowanych przez Przeobraźnię za pośrednictwem sieci internet.

2. Produkty są stosownie opisane. Zawierają informacje o cenie książki/ebooka/towaru.

3. Zakupów można dokonać po umieszczeniu produktów w Koszyku. Koszyk zawiera podgląd produktów, które zostały dodane przez kupującego. W każdej chwili można sprawdzić jego zawartość, odejmować lub dodawać produkty.

4. Dane do faktury uzupełnia się w trakcie dokonywania zakupu, w specjalnie wyodrębnionych rubrykach.

5. Koszt wysyłki ponosi Klient dokonujący zakupu.

6. Informacje o produktach w sklepie Przeobraźni nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

7. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

8. Sklep zawiera wykaz dostępnych produktów. Ceny są podane w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT. Ceny znajdujące się przy każdym towarze nie zawierają kosztów dostawy. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

9. Zakupów można dokonać bez rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Sklepie.

10. By złożyć zamówienie należy uzupełnić formularz, który zawiera informacje o liczbie produktów, sposobie zapłaty, dane kupującego, adresy wysyłki. Dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

11. Klient przed dokonaniem zakupu potwierdza, że zapoznał się z regulaminem, polityką prywatności oraz polityką Cookies i akceptuje je.

12. Sklep wystawia faktury do zamówionych produktów. Dokument sprzedaży (faktura) wysyłany jest w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail. Faktura dostępna jest również dla Klienta z poziomu panelu Moje konto. 

13. Złożenie zamówienia obliguje do zapłaty. Sklep przyjmuje płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 oraz przelewem bankowym na konto: Santander Bank Polska S.A 51 1090 2590 0000 0001 4469 9023. Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep zapłaty za zamówienie.

14. Rezygnacja bądź zmiana zamówienia jest możliwa do momentu spakowania paczki. W celu zmiany lub rezygnacji należy pisać na adres: sklep@przeobraznia.com

15. Koszty przesyłki są podawane odrębnie.

§ 3. Terminy dostawy

1. Zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż dwa dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od zaksięgowania wpłaty lub autoryzacji karty kredytowej.

2. Przeobraźnia zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu.

§ 4. Koszty i warunki wysyłki

1. Sklep pobiera opłatę za wysłanie przesyłki w wysokości zależnej od opłat, które nalicza firma kurierska InPost. Koszt wysyłki jest doliczany do zamówienia i może ulec zmianie. Klientowi przysługuje darmowa wysyłka dla zamówień od 200,00 zł. Przesyłki są wysyłane na terenie Polski i dotyczą maksymalnie 6 produktów. Zamówienia zagraniczne i dotyczące większej liczby produktów są realizowane indywidualnie. W celu ich realizacji należy pisać na adres: sklep@przeobraznia.com

2. PayU i Przelewy24 nie są stroną umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sklepem.

§ 5. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi, będącemu konsumentem zgodnie z treścią ww. ustawy, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towarów zamówionych w sklepie Przeobraźni, liczonym od dnia dostarczenia produktu Klientowi pod wskazany przez niego adres. Klient nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep).

2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. By nastąpiło odstąpienie od umowy, Klient zobowiązany jest do:

a) wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Przeobraźni: ul. Zamiejska 1/100, 03-580 Warszawa. Oświadczenie można złożyć według wzoru załącznika do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

b) do zwrotu nieuszkodzonego i niewybrakowanego towaru w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument odpowiada za stan towaru od chwili dostarczenia przez firmę kurierską zamówionego w Sklepie towaru.

4. Przeobraźnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

5. Przeobraźnia zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Przeobraźnia informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 200,00 zł wzwyż, Klient otrzymuje rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie Klient zwróci część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 200,00 zł, rabat zostaje anulowany.

§ 6. Reklamacje

1. W przypadku wykrycia wad zakupionych produktów lub niezgodności z opisem Klientowi przysługuje prawo do reklamacji. W ramach reklamacji Klient może domagać się wymiany produktu na pozbawiony wad lub odstąpić od umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wad produktu należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”). W przypadku przyjęcia reklamacji należy odesłać towar wraz ze stosownym opisem wady lub wybrakowania na adres Przeobraźni z dopiskiem REKLAMACJA.

3. Sklep rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z wadliwym lub wybrakowanym towarem.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Przeobraźnia wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a Przeobraźnia zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

5. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Przeobraźnię przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych Klienta jest właściciel marki Przeobraźnia, tj. Przeobraźnia Piotr Zacheja z siedzibą w Warszawie ul. Gajkowicza 9/9, 03-562.

2. Przeobraźnia nie udostępnia danych Klienta w celach marketingowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas zainicjowania procesu zamówienia na towary i/lub usługi informacyjne o działalności wydawnictwa (wydarzenia, nowości) i tylko na ich potrzeby. Dane pochodzą z formularza, który Klient uzupełnia dobrowolnie podczas inicjowania zakupu lub podczas procesu rejestracji na stronie Sklepu.

4. Klient ma wgląd do swoich danych w panelu Moje konto. Może je uzupełniać lub zmieniać.

5. Dane są przechowywane oraz zabezpieczane zgodnie z przepisami prawa, tj. z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2021 r. Ewentualne zmiany będą udostępniane na stronie sklepu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu mają zastosowanie przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz rozporządzenie o ochronie danych – RODO. Postanowienia Regulaminu nie odnoszą się do osób nie będących konsumentami w myśl ww. ustawy.